سیدرضا میراحمدی

درباره من

دکتر سیدرضا میراحمدی
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

سید رضا میراحمدی فرزند سید عبداله، متولد 1351 در یکی از روستاهای توابع شهرستان شاهرود، بخش بسطام.  ...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1388

دکتری

دانشگاه اصفهان

1375 - 1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

1371- 1374

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تجارب

1388-1390

مدیر گروه زبان وادبیات عربی

دانشگاه کاشان

1390 تا 1392

رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشگاه کاشان

1396 تا کنون

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ادب عصر عباسی

بلاغت قرآن کریم. پژوهش های قرآنی

علوم بلاغت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
المفعول المطلق المجرور بالحرف
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی
تطبیق نظریة نظم نحوی با بخش میانی آیة 4 از سورۀ مریم
مطالعات زبانی بلاغی(2019)
9311248002*, ^محمود خورسندی, ^سیدرضا میراحمدی
واکاوی ترجمه گرمارودی از نامه امام علی(ع) به مالک اشتر بر پایه راهکارهای هفتگانه وینه و داربلنه
مطالعات ترجمه قرآن و حديث(2018)
^احسان اسمعیلی طاهری, ^سیدرضا میراحمدی, مقصود بخشش تنیانی*
تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج البلاغه
پژوهش های نهج البلاغه(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, فاطمه لطفی مفرد
عناصر برجستة انسجام در بائیه متنبّی بر اساس نظریه هلیدی
مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد(2018)
^سیدرضا میراحمدی*, مریم آقاجانی
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
تقسیم جدید لحروف الجرّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, محمد منتظمی پور
سبک شناسی سروده اوراس عبد المعطی حجازی
نقد ادب معاصر عربی(2017)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, سمیه خداوردی
نقد کتاب الشعراء المحدثون
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2017)
^سیدرضا میراحمدی*
دراسه قصیده «من مذکرات المتنبّی فی مصر» من منظور أسلوبیّ
بحوث فی اللغه العربیه(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
تحلیل المقوّمات الأسلوبیّة لقصیدة «سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس» للشّاعر أمل دنقل
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, زهرا سهرابی کیا
دراسة أشکال حضور أسطورة برومیثیوس فی الشِّعر العربیّ المعاصر
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2016)
علی نجفی ایوکی*, ^سیدرضا میراحمدی, بهاره صمدی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نزار قبانی
ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, سپیده آقاجانپور
تحلیل وبررسی خطبه اشباح ازمنظر نقد فرمالیستی
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2016)
^سیدرضا میراحمدی*, علی نجفی ایوکی, نیلوفر زریوند
ساختار پیرنگ در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمر الزمان از هزار و یک شب
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان(2017-08-29)
^سیدرضا میراحمدی*, 9421248001
مكان در جزء سي قرآن كريم
قدبيگي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمالية الإطناب في سورة البقرة
زرندهء زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
نقد و ترجمه (نيمه اول) فرهنگ واحدهاي اندازه گيري عربي اسلامي و معادل هاي جديد
خليلي نژاد نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد دوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
سلماني حقيقي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه در پرتو الگوي ويني و دار بلنه
بخشش تنياني مقصود(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
بررسي معادل يابي «حال» در ترجمه گرمارودي از نهج البلاغه
قاسمي معصومه(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل زبانشناختی «خروج آمریکا از برجام» در گفتمان‌های دو شبکه «العربیه» و «المنار»
جستارهای زبانی(2019)
9611248003, ^علی ضیغمی*, ^سیدرضا میراحمدی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
زبانشناسی عربی   (30 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
ارزیابی ترجمة انواع متون علمی   (39 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
واژه گزینی و معادل یابی   (32 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
علوم بلاغی 1 معانی   (42 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
علوم بلاغی 3 بدیع   (43 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
متون تفاسیر ادبی   (30 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ندارد
مباحث عالی علوم بلاغی   (85 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
علوم بلاغی 2 بیان   (122 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
تحلیل متون با رویکرد بلاغت قدیم و جدید   (132 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
نحو 2   (95 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکدة ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان وادبیات عربی
rmirahmadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533464

فرم تماس